Bestuurlijke samenwerking KPOA-SKOSS

Bestuurlijke samenwerking KPOA-SKOSS

Sinds het vertrek van Jasmijn Kester, waarover ouders/verzorgers in een brief van de Raad van Toezicht zijn geïnformeerd op 30-08-2021 hebben we vanuit KPOA verkend of bestuurlijke samenwerking met Stichting Katholiek Onderwijs Soest en Soesterberg (SKOSS) een mogelijkheid kan zijn voor de invulling van de vacature van bestuurder én voor de versterking van het katholiek onderwijs in de regio.

Na een zorgvuldig proces van verkenning voor bestuurlijke samenwerking hebben we de stap gezet om de samenwerking verder te gaan intensiveren.

In dit filmpje vertellen we meer over de doelen die we daarmee willen bereiken.

Met vriendelijke groet,

Winfried Roelofs
Voorzitter CvB