Infographic tevredenheidspeilingen

Infographic tevredenheidspeilingen

In deze infographic vindt u de samenvatting van de ouder-en leerlingtevredenheidspeiling juni 2021. Deze is afgenomen door 'Scholen met succes'. In de door hen gemaakte samenvatting zijn de resultaten van De Kinderhof vergeleken met de andere scholen van ons bestuur (KPOA).