Nieuwe ouders

Rondleidingen, aanmeldingsprocedure en aannamebeleid.

Rondleidingen voor nieuwe ouders

Wij willen nieuwe ouders van harte uitnodigen om een afspraak te maken voor een rondleiding. Tijdens deze rondleiding wordt eerst algemene informatie gegeven over onze school en ons onderwijs. Vervolgens wordt er met u een ronde gelopen door de school. Dan heeft u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van de rondleiding krijgt u informatie over de aanmeldingsprocedure en ontvangt u een (voor)aanmeldingsformulier.

De rondleidingen worden gegeven op de volgende data van 9.00 tot 10.00 uur:

- Om aan te melden voor een rondleiding kunt u een mail sturen naar: kinderhof@kpoa.nl. Vermeld hierbij uw naam, naam en geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer. U krijgt een mail met bevestiging terug.

- U kunt ons ook bellen om aan te melden voor een rondleiding op het telefoonnr. 033-4728843.

De rondleidingen worden gedaan door Karin van den Hoven (schoolleider) of Wendy van Renesse (teamleider)

Graag tot ziens!

Aanmeldingsprocedure.

Onze school staat in principe open voor alle kinderen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken, is welkom op onze school. Voordat u uw kind kunt inschrijven op onze school, willen we u graag eerst leren kennen. We nodigen u daarom altijd uit voor een gesprek waarin wij kunnen vertellen wie we zijn en waar we voor staan. Natuurlijk is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van het gesprek laten we u ook de school zien en ontvangt u van ons een aanmeldformulier. Zodra wij het ingevulde formulier hebben terug gekregen, krijgt u van ons een bevestiging van aanmelding.

1. Instroom 0-4 jarigen
Op De Kinderhof hebben wij de volgende afspraken m.b.t. de instroom van vierjarigen:

2. Instroom 5 – 12 jarigen
Ook als uw kind in een hogere groep instroomt, nodigen wij u altijd uit voor een kennismakingsgesprek. De informatie verkregen tijdens dit gesprek wordt gedeeld met een van onze intern begeleiders die contact opneemt met de vorige school van uw kind. Op deze manier kunnen wij inschatten hoe het met uw kind gaat en of er eventueel extra ondersteuning nodig is. Aan de hand van de gegevens uit de onderwijskundige rapportage van de school van herkomst en eventuele hulpverlenende externe instanties kunnen wij bepalen of wij uw kind voldoende aandacht en ondersteuning kunnen bieden.

3. Tussentijds wisselen van school 
De schoolbesturen in Amersfoort hebben een afspraak gemaakt over het wisselen van school tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat tussentijds wisselen meestal niet in het belang van de leerling is. Afgesproken is daarom dat besturen hierin alleen meewerken als:

Bovenop deze verplichtingen hebben de schoolbesturen in Amersfoort in het belang van de doorgaande ontwikkeling van de leerling de volgende afspraken:

Deze afspraken gelden zowel bij tussentijdse wisseling als bij de wisseling aan het einde van het schooljaar. De besturen vinden keuzevrijheid van ouders belangrijk; wisselen van school kan daarom wel aan het einde van het schooljaar.

 Aannamebeleid.

Onze school heeft haar beperkingen in aanname om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden van het opvangen van kinderen. In het aannamebeleid zijn de procedures en criteria vastgelegd betreffende de inschrijving van leerlingen op De Kinderhof.

U kunt dit document hier vinden.