Visie >>>

Visie

Het kind als individu
Op de basisschool doorloopt ieder kind een eigen, persoonlijk ontwikkelingsproces. De activiteiten op onze school zijn daar zoveel mogelijk op afgestemd. We willen onze kinderen zien, horen en kennen. We kijken naar wat ze kunnen, wat hun onderwijsbehoefte is en stemmen ons onderwijs daarop af. We stellen ons proactief op, zodat we weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich veilig en vertrouwd voelt op school.

Onze aanpak
Wij kijken vooruit in het leerproces van de kinderen. Aan het begin van elk schooljaar heeft de leerkracht de onderwijsbehoefte van de kinderen in beeld. Hij weet waar hij met de groep naartoe wil werken. Gedurende het schooljaar blijft de leerkracht de ontwikkeling van de afzonderlijke kinderen volgen, zodat hij doelstellingen waar nodig kan bijstellen. Zo ziet hij ook eventuele problemen tijdig aankomen, om er doelgericht op in te spelen met het kind. 
Als professional draagt de leerkracht bij aan het eigen leerproces van het kind en de onderwijsopbrengst van groep één tot en met acht. De leerkracht is de regisseur in dat proces. Collega's, zorgteam en het management ondersteunen de leerkracht daarbij.
Het team ziet ouders als partners, want we dragen samen met hen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind. Doen we de goede dingen en doen we ze goed? We vinden het belangrijk om daarin vertrouwen te krijgen én te geven. Op De Kinderhof hebben we zorg voor elkaar. 

School en maatschappij
De Kinderhof is een open, katholieke school waar erkenning van de ander het belangrijkste uitgangspunt is. We zien het als onze taak de kinderen begrip en waardering bij te brengen voor onderlinge verschillen. Met die bagage kunnen zij later een waardevolle bijdrage leveren aan en hun eigen plaats vinden in een samenleving waarin iedereen er mag zijn en tot zijn recht komt.