Welkom op de website van Kindcentrum de Kinderhof in Rustenburg - Liendert!

    

Samen ontdekken, samen groeien

De Kinderhof is een ambitieuze en gezellig kindcentrum waar je mag worden wie je bent. Wij zijn de buurtschool in de wijk en onderhouden een actieve samenwerking met partners binnen het gebouw en de wijk om een breed aanbod te creëren voor onze kinderen.

Om onze leerlingen de beste kansen te bieden vinden wij het belangrijk dat zij zich welkom en veilig voelen. Daar zorgen we elke dag voor. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving kan je groeien en talenten ontplooien. Wij creëren een rijke en aantrekkelijke speel- en leeromgeving met o.a. creatieve ateliers, zodat kinderen de wereld en zichzelf ontdekken. Dit vormt de basis voor een natuurlijke ontwikkeling van het kind naar een zelfstandig individu met een eigen wil en talenten.

Wij zetten ons in voor kwalitatief goed onderwijs. Dit doen wij niet alleen, maar in actieve samenwerking met u, als ouder/verzorger, en interne en externe partners. Zowel in ons contact met de ouders als bij de interne samenwerking zetten wij in op verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en partnerschap.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in ons kindcentrum! Klik hier voor de data van de rondleidingen.

Team De Kinderhof