Verzuim en verlof

Ziekmelden

Kan uw kind door ziekte niet naar school komen, dan verwachten we dat u ons daarvan voor schooltijd telefonisch of via Social Schools op de hoogte stelt. U kunt ons bellen vanaf 08.00 uur op telefoonnummer 033-4728843. Wanneer leerlingen te laat zijn zonder afmeldingreden, wordt dit door de leerkracht geadministreerd.

Als uw kind voor onderzoek of behandeling naar dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan een afspraak ná schooltijd. Lukt dat niet dan verwachten we van u dat u ons vooraf op de hoogte stelt van de afwezigheid van uw kind.


Verlof bij bijzondere omstandigheden

Voor bijna alle gevallen heeft u bij afwezigheid van uw kind toestemming nodig van de schoolleider. De schoolleider kan in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ toestemming geven tot maximaal tien dagen verlof voor bijzondere omstandigheden per schooljaar. Onder deze gewichtige omstandigheden vallen bijvoorbeeld jubileum, huwelijksfeest en begrafenis van familieleden. U kunt dit verlof via Social Schools aanvragen.


Vakantieverlof buiten de schoolvakantie

We gaan ervan uit dat u uitstapjes en vakantiereizen maakt in de schoolvakanties. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen het hele programma volgen, dat geldt juist ook voor de dagen rond het weekend en vlak voor of na een schoolvakantie. Een vakantiereis maken tijdens schooltijd kan alleen maar als het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om binnen één van de schoolvakanties een gezinsvakantie te plannen. In dit geval kunt u bij de schoolleider een verzoek indienen voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties. U dient dan een werkgeversverklaring te overleggen waaruit blijkt dat u alleen buiten de officiële schoolvakanties vrij kunt nemen. 

Dit vakantieverlof mag: