Klachtenregeling

Klachtenregeling.

Overal waar gewerkt wordt zijn er wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie kunt u problemen bespreken met de leerkracht en met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Lukt dit niet dan kunt u de zaak voorleggen aan de directie van de school. Tijdens dit proces kunt u informatie inwinnen of zich laten begeleiden door de externe vertrouwenspersoon. Meer informatie over de klachtenregeling en de externe vertrouwenspersoon kunt u lezen op www.kpoa.nl.