MR

Even voorstellen

De medezeggenschapsraad, of kortweg MR, is een orgaan dat volgens de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS) in elke school in Nederland aanwezig moet zijn.

In de MR heeft een evenredig aantal ouders en leerkrachten zitting. Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op school. Op dit moment telt de MR 6 leden (3 ouders en 3 personeelsleden).

De MR 2018-2019 ziet er als volgt uit:

Leerkrachten:
José Eijbergen
Francien Korpershoek
Margot de Korte

Ouders:
Femmy van der Ent Braat
Nicolette ten Velde
Günther den Brave