Oudervereniging

Oudervereniging

Op De Kinderhof is een actieve, betrokken oudervereniging. De oudervereniging ondersteunt de school met de uitvoering van diverse activiteiten en festiviteiten voor alle leerlingen, zoals het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de kerstviering en Carnaval. Ook de organisatie van de avond4daagse wordt door de oudervereniging gedaan. De oudervereniging is daarnaast verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdragen waar diverse activiteiten van worden betaald. Het bestuur van de  oudervereniging bestaat uit:

Alle ouders/verzorgers zijn automatisch lid van de oudervereniging: een vereniging van ouders met kinderen op de Kinderhof. En zoals het bij een echte vereniging hoort, is er elk jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). In de nieuwsbrief de Hofbode wordt dit aangekonigd.

Voor de ouderbijdrage heeft onze voorkeur om een automatische incasso machtiging af te geven. Het formulier vindt u bij downloads. Zelf overmaken kan ook, namelijk door € 64,50 over te maken op NL47INGB0005577547 t.n.v. OV RK Onderw gem De Kinderhof. Vermeld hierbij de voor- en achternaam van uw kind. Heeft u vragen over de ouderbijdrage en/of activiteiten op school, neemt u dan gerust contact op. 

Of heeft u tips, ideeën of onderwerpen waarvan u vindt dat de oudercommissie er meer aandacht aan moet geven, laat het ons weten! We zijn bereikbaar via: ovkinderhof@gmail.com. Ook als u een actieve bijdrage wilt leveren binnen de oudervereniging bent u van harte welkom!