Kangoeroeklas

Kangoeroeklas

Binnen de lessen van de kangoeroeklas richten we ons veelal op het creëren en ontwerpen van nieuwe ideeën en
uitvindingen. Ook dagen we de leerlingen uit creatieve oplossingen te bedenken of iets op een creatieve manier te presenteren