Aanmelden

Rondleidingen, aanmeldingsprocedure en aannamebeleid.

Rondleidingen voor nieuwe ouders/verzorgers

Wij willen nieuwe ouders/verzorgers van harte uitnodigen om een afspraak te maken voor een rondleiding. Tijdens deze rondleiding wordt eerst algemene informatie gegeven over ons kindcentrum en ons onderwijs. Vervolgens wordt er met u een ronde gelopen door het kindcentrum. Dan heeft u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van de rondleiding krijgt u informatie over de aanmeldingsprocedure en een welkomsttasje met alle formulieren. De rondleidingen worden gedaan door Karin van den Hoven (schoolleider) of Wendy van Renesse (teamleider).

De rondleidingen worden gegeven op de volgende data van 9.00 tot 10.00 uur:

- Om aan te melden voor een rondleiding kunt u een mail sturen naar: kinderhof@kpoa.nl. Vermeld hierbij uw naam, naam en geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer. U krijgt een e-mail met bevestiging terug.

Graag tot ziens!

Aanmelden

Voor de SKOSS-KPOA scholen hebben we een aanmeld- en toelatingsbeleid geschreven waarin de wettelijke termijnen en de algemene kaders van SKOSS-KPOA zijn opgenomen. U vindt dit op de website van KPOA.

De website Amersfoortvoorkinderen.nl geeft informatie over alle opvang- en onderwijsmogelijkheden in Amersfoort. Ook leest u hoe en vooral wanneer u uw kind kunt aanmelden en inschrijven in Amersfoort. Deze site helpt u op weg.

Ons kindcentrum staat in principe open voor alle kinderen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken, is welkom op ons kindcentrum. Voordat u uw kind kunt inschrijven, willen we u graag eerst leren kennen. We nodigen u daarom altijd uit voor een gesprek waarin wij kunnen vertellen wie we zijn en waar we voor staan. Natuurlijk is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van het gesprek laten we u ons kindcentrum zien en ontvangt u van ons een (voor)aanmeldformulier. Zodra wij het ingevulde formulier hebben terug gekregen, krijgt u van ons een bevestiging van (voor)aanmelding.

Onderstaande animatie legt in heldere stappen uit wat je moet doen voor het inschrijven.1. Instroom 0-4 jarigen
Op De Kinderhof hebben wij de volgende afspraken m.b.t. de instroom van vierjarigen:

2. Instroom 5 – 12 jarigen
Ook als uw kind in een hogere groep instroomt, nodigen wij u altijd uit voor een kennismakingsgesprek. De informatie verkregen tijdens dit gesprek wordt gedeeld met een van onze intern begeleiders die contact opneemt met de vorige school van uw kind. Op deze manier kunnen wij inschatten hoe het met uw kind gaat en of er eventueel extra ondersteuning nodig is. Aan de hand van de gegevens uit de onderwijskundige rapportage van de school van herkomst en eventuele hulpverlenende externe instanties kunnen wij bepalen of wij uw kind voldoende aandacht en ondersteuning kunnen bieden.

3. Tussentijds wisselen van school 
De schoolbesturen in Amersfoort hebben een afspraak gemaakt over het wisselen van school tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat tussentijds wisselen meestal niet in het belang van de leerling is. Afgesproken is daarom dat besturen hierin alleen meewerken als: