Passend onderwijs

Informatie Passend onderwijs

SWV De Eem heeft voor ouders een Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders ingericht. Bij dit Informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over Passend Onderwijs in deze regio.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kan daarin worden meegezocht naar een oplossing door: - objectieve informatie te geven - mee te denken - naar juiste personen of instanties te verwijzen

Het InformatiePunt Passend Onderwijs voor Ouders is telefonisch bereikbaar op 033-7601191: 
Maandagmiddag van: 13.30 – 16.00 uur
Donderdagochtend van: 09.00 - 12.00 uur.

Verder kunnen ouders het Informatiepunt bereiken via mail: info@swvdeeem.nl