Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Marjon Lavrijssen en Tamara Smink zijn de vertrouwenspersonen op de Kinderhof. Als kinderen met een probleem zitten waarmee ze niet bij iemand anders terecht kunnen, dan kunnen ze naar de vertrouwenspersonen komen. Er ook een brievenbus op school waar ze een briefje in kunnen stoppen met een vraag om hulp.

Tevens zijn de vertrouwenspersonen de interne contactpersonen voor ouders. Wanneer u een probleem ervaart in de schoolsituatie en het niet mogelijk is dit met de leerkracht, intern begeleider of directie te bespreken, dan kunt u bij de vertouwenspersonen terecht.