Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersoon

Marjon Lavrijssen en Tamara Smink zijn de vertrouwenspersonen op de Kinderhof. Als kinderen met een probleem zitten waarmee ze niet bij iemand anders terecht kunnen, dan kunnen ze naar de vertrouwenspersonen komen. Er ook een brievenbus op school waar ze een briefje in kunnen stoppen met een vraag om hulp.

Tevens zijn de vertrouwenspersonen de interne contactpersonen voor ouders. Wanneer u een probleem ervaart in de schoolsituatie en het niet mogelijk is dit met de leerkracht, intern begeleider of directie te bespreken, dan kunt u bij de vertouwenspersonen terecht. 

Externe vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie kunt u problemen met leerkrachten binnen onze school bespreken en met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot een goede oplossing dan kunt u de zaak voorleggen aan de Interne Contactperso(o)n(en) voor advies of aan de schoolleider of teamleider. 
Tijdens het proces om te komen tot een oplossing voor de ontstane situatie, kunt u informatie inwinnen of zich laten begeleiden door de externe vertrouwenspersoon. In onze klachtenregeling treft u alle relevante informatie aan ten aanzien van dit proces. De gegevens van de externe vertrouwenspersonen bij de CED-Groep zijn:

Sylvia van Bragt en Jeroen Meiboom

Beide zijn bereikbaar via:
E-mail: evp@cedgroep.nl
Telefoon: 010-4071599

Meer informatie vindt u op de website van de KPOA.