Onze school

Ons kindcentrum

Een kindcentrum dat uw kind laat ontdekken en laat groeien, dat is de Kinderhof. ‘Leren in een rijke omgeving’, ‘met elkaar voor elkaar’ en ‘kind centraal’ zijn onze kernwaarden. De Kinderhof is een gezellige buurtschool in de wijk Rustenburg, gevestigd aan het Fürglerplein. We onderhouden een actieve samenwerking met partners binnen het gebouw en binnen de wijk om een breed aanbod te creëren voor de kinderen.
Kenmerkend voor ons kindcentrum is het veilige pedagogisch klimaat, de diverse leerlingenpopulatie en de rust die er heerst. De Kinderhof is een plek waar kinderen zich thuis voelen, waar ze samen kunnen werken en leren met plezier in een veilige omgeving. Er is aandacht voor de ontwikkeling en het leren van de kinderen in al hun diversiteit met het oog op een ononderbroken ontwikkeling.
We hechten veel waarde aan de relatie met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. De ontwikkeling van uw kind, onze leerling, zien wij als een gezamenlijke taak, die we graag samen met u aangaan. 

Ontdek de kansen voor jouw kind op een school in de wijk!

In Liendert en Rustenburg staan drie basisscholen: De Windroos, De Wijde Wereld en De Kinderhof. Zij hebben elk een eigen karakter, maar ook veel gemeen. Elke school geeft goed onderwijs en stelt jouw kind centraal. Wat heeft het nodig om te groeien en zich prettig te voelen op school? Hoe kunnen we je kind helpen om zijn of haar talenten te ontwikkelen?

Onze rol stopt niet bij de grenzen van onze mooie schoolpleinen. We zijn onderdeel van bredeschoolorganisatie ABC-Amersfoort en bieden een plek voor ontmoeting tussen ouders, kinderen en andere wijkbewoners. Liefst zien wij, dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan. Dat is handig bij het afspreken met vriendjes of deelnemen aan naschoolse activiteiten, maar ook
belangrijk voor de maatschappij waarin zij opgroeien: school is daarvoor een belangrijke oefenplaats, waar kinderen met verschillende achtergronden samen leren en spelen.

Graag stellen we je onze scholen voor in deze folder. Je bent welkom om kennis te komen maken!