Interesse aanmelding

Interesse aanmelding

Als uw kind jonger dan 3 jaar is, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school, dan kunt u dat kenbaar maken met een interesse aanmelding. Het aantal interesse aanmeldingen geeft ons inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf 3 jaar kunt u uw kind officieel aanmelden. Op jonge leeftijd kan nog niet voldoende worden ingeschat of een kind extra ondersteuning nodig heeft. Daarom houden wij als uw kind rond de 3,5 jaar oud is een intakegesprek met een intakeformulier. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen of een kind extra ondersteuning nodig heeft.

In ons kindcentrum bevindt zich de speelleergroep en de BSO De Kinderhof van SKA. Wij werken hier nauw mee samen, Voor meer informatie of aanmelden bij SKA kunt u contact opnemen met info@ska.nl

Een papieren (interesse) aanmeldformulier is bij ons kindcentrum op te halen.U kunt ook gebruik maken van onderstaand digitale interesse aanmeldformulier. Na het invullen ontvangt u automatisch een bevestiging in uw mail. Wanneer u geen bevestiging ontvangt, is de interesse aanmelding niet gelukt. Neemt u dan contact met ons op. Ongeveer 7 maanden voordat uw kind naar onze school komt, ontvangt u van ons een intake- en toestemmingsformulier. U wordt daarna uitgenodigd voor een intakegesprek.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de toewijzing van een plaats en volgens de geldende privacyregels vernietigd. Op de website van onze stichting staat de privacyverklaring. 

Door onderstaand formulier in te vullen geeft u aan kennis te hebben genomen van de regels van het toelatingsbeleid, de identiteit en onderwijsvisie van de Kinderhof te respecteren en dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

* Deze velden zijn verplicht.