Downloads

Downloads

Verlofaanvraag U kunt een verlofaanvraag indienen via Social Schools
Schoolgids 2024-2025 U kunt hier de schoolgids downloaden.
Schoolplan 2019-2023 U kunt hier het Schoolplan 2019-2023 downloaden.
Onze onderwijspijlers 2019-2023 U kunt hier onze poster downloaden.
Jaarkalender voor ouder(s)/verzorger(s) 2024-2025 U kunt hier de jaarkalender downloaden.
Schoolondersteuningsprofiel  U kunt hier het schoolondersteuningsprofiel downloaden.
Anti-pestprotocol U kunt hier ons anti-pestprotocol downloaden.
Machtiging ouderbijdrage U kunt hier het machtigingsformulier voor de ouderbijdrage downloaden.
KPOA Protocol schorsen en verwijderen U kunt hier het protocol schorsen en verwijderen downloaden.
KPOA Klokkenluidersregeling U kunt hier het protocol klokkenluidersregeling downloaden.
SKOSS-KPOA protocol medisch handelen U kunt hier het protocol medisch handelen downloaden.
Schoolveiligheidsplan U kunt hiet het schoolveiligheidsplan downloaden.