Downloads

Downloads

Verlofaanvraag U kunt hier het formulier downloaden.
Schoolgids 2020-2021 U kunt hier de Schoolgids 2020-2021 downloaden.
Schoolplan 2019-2023 U kunt hier het Schoolplan 2019-2023 downloaden.
Schoolondersteuningsprofiel U kunt hier het schoolondersteuningsprofiel downloaden.
Aannamebeleid  https://www.kpoa.nl/voor-ouders/aanmelden-kind
Machtiging ouderbijdrage U kunt hier het machtigingsformulier voor de ouderbijdrage downloaden