Downloads

Downloads

Verlofaanvraag U kunt een verlofaanvraag indienen via Social Schools
Schoolgids 2021-2022 U kunt hier de Schoolgids downloaden.
Schoolplan 2019-2023 U kunt hier het Schoolplan 2019-2023 downloaden.
Schoolondersteuningsprofiel U kunt hier het schoolondersteuningsprofiel downloaden.
Aannamebeleid  https://www.kpoa.nl/voor-ouders/aanmelden-kind
Machtiging ouderbijdrage U kunt hier het machtigingsformulier voor de ouderbijdrage downloaden