Visie

Ons onderwijskundig beleid

Onze missie 'samen ontdekken, samen groeien'

Onze missie, het hogere doel geeft kernachtig onze totale visie weer. Kindcentrum De Kinderhof wil een kindcentrum zijn waar je jezelf kan zijn en oog hebt voor een ander. Samen de wereld ontdekken is daarom ook samen groeien. Waarbij onze kernwaarden: 'kind centraal, met elkaar voor elkaar en leren in een rijke omgeving' de basis vormen van het verhaal over ons kindcentrum.

De onderstaande praatplaten zijn daarin de vertaling van. Ze spelen een belangrijke rol en versterken het gevoel van goed en inspirerend onderwijs. Ook laat het zien dat kinderopvang en basisonderwijs bij elkaar in ons kindcentrum grote voordelen biedt voor de ontwikkeling van het kind.

Kind centraal
Om kinderen de beste kansen te bieden is het belangrijk dat zij zich welkom en veilig voelen. Daar zorgen we elke dag voor. Want alleen met vertrouwen kan je groeien en je talenten ontplooien. Onze professionals hebben een groot hart. We geven elk kind de aandacht dat het nodig heeft om in een vertrouwde omgeving te spelen, leren en ontwikkelen. Zo staat bij ons het kind centraal.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Met elkaar voor elkaar
In Kindcentrum Kinderhof zetten we ons in voor de beste ondersteuning en onderwijs van het kind. Dat doen we niet alleen, maar in een actieve samenwerking met ouders/verzorgers en externe organisaties. We hechten daarbij veel waarde aan integraal samenwerken en het bieden van gelijke kansen. Verscheidenheid en eigenwaarde geeft kinderen zelfvertrouwen voor een toekomst met oog voor elkaar en de omgeving. Zowel in ons contact met de ouders als bij de interne samenwerking
zetten wij in op verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en partnerschap.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Leren in een rijke omgeving
‘Je mag zijn wie je bent’ is het principe van onze pedagogische aanpak. We bieden de kinderen een rijke en aantrekkelijke speel- en leeromgeving met herkenbare thema’s. Om jezelf en de wereld om je heen te ontdekken, werken en spelen we binnen, buiten en in creatieve ateliers. Dit vormt de basis voor een natuurlijke ontwikkeling van het kind naar een zelfstandig individu met een eigen wil en talenten. Daarmee krijgt het kind een stevige basis voor de overgang naar het voortgezet onderwijs en de toekomst. 

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Onze slogan 'Samen ontdekken, samen groeien' laat zien dat je in ons kindcentrum jezelf kan zijn en oog voor een ander hebt. Samen de wereld ontdekken is daarom ook samen groeien.

ONZE PARELS

ONZE SPEERPUNTEN