Hofbode

 

Schooljaar 2021-2022

Hofbode 1: De beslisboom, Startgesprekken. Formulier startgesprekken

Hofbode 2: Brood en Spelen gr. 1/2, Lancering Sociale media, Luizen opsporinsteam en meer....

Hofbode 3: Oudervereniging (vacature pennigmeester), Kwink 3A, Leuks uit groep 7/8, Kleutertbingo en meer...

Hofbode 4: Bedankt, Kindcentrum, Algemene ledenvergadering, Onze gymleerkrachten en meer....

Hofbode 5: Oudergesprekken, onze nieuwe conciërge Erwin, nationaal schoolontbijt, de schoolvakken van groep 5, kinderboekenweek groep 7....

Hofbode 6: Sinterklaas, hulp groener schoolplein, corona, Kwink 1/2B & 3B, Furglerplein = Buurtplein

Hofbode 7: Fietsen parkeren, haal- en brengbeleid, Kerst, 'uit gr. 6A en Kwink gr.4/5', speelleergroep en BSO

Hofbode 8: Te laat, levering zelftesten, Kerst, Kwink gr. 1/2C en nieuw schoolplein

Hofbode 9: Kersteditie

Hofbode 10: Goede doel, LOGO3000, uit groep 4, de peuters

Hofbode 11: Rapport(gesprekken), tevredenheidspeilingen, mindfulness voor kinderen, bericht uit gr. 1/2B

Hofbode 12: Rapportgesprekken, coronaversoepelingen, carnaval, Kwink groep 3B, Kangoeroeklas

Hofbode 13: Even voorstellen: Jarvin, groep 4/5, groep 8 naar de middelbare school, hoe praat je over de oorlog met je kind, uitnodiging inspiratieavond 6 april

Nieuwsbrief 1 Team 't Jonge Kind: Even voorstellen, thema 'lente', ontwikkelingen kindcentrum

Hofbode 14: Pasen, inloop groep 1/2, Kwink in groep 1/2C, nieuwsbrief peuters-kleuters, schaaktoernooi onderbouw, avond4daagse, beroepen en musical groep 8

Hofbode 15: Het is lente in groep 1/2C, Kwink groep 1/2A, Kindervieringen rond Pasen

Hofbode 16: Spelinloop groep 1/2, Speelleerplein, Trakteren = feest, Reminder inschrijven avond4daagse, Kwink groep 3A, eindtoets groep 8

Hofbode 17: ouderpanel, avondvierdaagse, schoolbibliotheek, t-shirts, koffie-ochtend, musical en dynamische schooldag groep 8