Hofbode

Hofbode.

Schooljaar 2020 - 2021

Hofbode start: Kennismakingsgesprekken, Social Schools en meer.

Hofbode 1: Studenten op de Kinderhof, Nieuws uit groep 1/2A, Rectificatie vakantiedagen.

Hofbode 2: Nieuwe methodes, Kwink in groep 8, Oproep, Nieuws van het Luizen Opsporingsteam.

Hofbode 3: Opening Kinderboekenweek, Nieuws groep 1/2 B, Week tegen pesten, Kwink in groep 7, Lego.