Hofbode

 

Schooljaar 2021-2022

Hofbode 1: De beslisboom, Startgesprekken. Formulier startgesprekken

Hofbode 2: Brood en Spelen gr. 1/2, Lancering Sociale media, Luizen opsporinsteam en meer....

Hofbode 3: Oudervereniging (vacature pennigmeester), Kwink 3A, Leuks uit groep 7/8, Kleutertbingo en meer...

Hofbode 4: Bedankt, Kindcentrum, Algemene ledenvergadering, Onze gymleerkrachten en meer....

Hofbode 5: Oudergesprekken, onze nieuwe conciërge Erwin, nationaal schoolontbijt, de schoolvakken van groep 5, kinderboekenweek groep 7....

Hofbode 6: Sinterklaas, hulp groener schoolplein, corona, Kwink 1/2B & 3B, Furglerplein = Buurtplein