Hofbode

Hofbode.

Schooljaar 2019 - 2020

Hofbode 1: Nieuwe directeur en collega's, kleuterbouw, Kwink...

Hofbode 2: TOPdossier en Zien, Kangoeroegroep, Koffieochtend.....

Hofbode 3: Week tegen pesten, Koffieochtend, Kinderboekenweek

Hofbode 4: Spelkamer, Boekenmarkt en meer..

Hofbode 5: Actie, Oudergesprekken, Sinterklaas en meer..

Hofbode 6: Sint, Studiedag, Kleutergroepen, Studiereis Zweden.

Hofbode 7: Nieuws team, Kerstviering, Jubileumboom.

Hofbode 8: Jubileumboom, Mogelijke staking, Ouderhulp gezocht.

Hofbode 9: Onderwijs staking, Complimentenweek, Carnaval.

Hofbode 10: Kinderhof got talent, Schaaktournooi, Anastasia.

Hofbode 11: Terugblik Carnaval, Koffieochtend, ABC activiteit.

Hofbode 12: Thuisonderwijs, Floorball, Zappsport.

Hofbode 13: Speciale editie.

Hofbode 14: Groep 4b, Ouderbijdrage, Studenten Kinderhof.

Hofbode 15: Voorstellen teamleider, Verkeersexamen, Schoolbibliotheek.

Hofbode 16: Groep 8, Studiedagen, Dinsdag 1 sept. eerste schooldag.