Even voorstellen

Even voorstellen

De medezeggenschapsraad, of kortweg MR, is een orgaan dat volgens de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS) in elke school in Nederland aanwezig moet zijn.

In de MR heeft een evenredig aantal ouders en leerkrachten zitting. Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op school. Op dit moment telt de MR 6 leden (3 ouders en 3 personeelsleden).

De MR 2016-2017 ziet er als volgt uit:

Leerkrachten:
Willeke Boersen
José Eijbergen
Francien Korpershoek

Ouders:
Rene Scholte
Femmy van der Ent Braat
Nicolette ten Velde